TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)
TẬP SAN PHẬT HỌC TỊNH QUANG: TỪ SỐ 1 (2006) - ĐẾN SỐ 30 (2016)

Wednesday, 31 May 2017

Đó chính là tự tâm thiện và ác của con người
Quí vị nghĩ sao với câu nói này: Linh Mục mà lại nói dối thì tội nặng hơn. Đúng không?

Trên thế gian, luôn luôn có 2 mặt: thiện và ác.
Thiện và ác chỉ cách nhau một sợi tơ.

Sợi tơ đó là gì?
- Đó chính là tự tâm của con người - nghĩ gì trong tâm ý khi làm một hành động.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tôn giáo nào cũng có:
điều tốt (thiện) và điều không tốt (gạt gẫm)

Kính mời quí vị xem một phim Công Giáo (Korea)

Phim ngắn giải nhất của Đại hàn

Inline image

Phim ngắn 10 phút đoạt giải thưởng hạng nhất của Đại Hàn (nói tiếng Hàn, có phụ đề Việt ngữ rất rõ).

Tôi không phải người Công giáo nhưng cũng thấy hay đến chảy nước mắt. 

Truyện ngắn không thể diễn tả được như vậy.Bm vào link dưới đây :​Inline image

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


Inline image
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Kính mời xem tiếp:
BÀN VỀ THIỆN VÀ ÁC


Inline imageInline image


http://banhtv.com/xem-phim/tro -ve-voi-tu-nhien-running-wild- 2017-5178.html

http://phtq-canada.blogspot.ca/2016/12/ung-voi-ket-ai.html


Do đó, con người chớ nên vội kết án bất cứ ai
Kính mời Quí Vị cùng thưởng thức bộ phim rất có ý nghĩa về chuyện thiện ác trên cuộc đời này.
VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll